Pogoji uporabe

To spletno mesto upravlja podjetje FORYOU97. Na celotnem spletnem mestu se izrazi "mi", "nas", "naš" in "nas" nanašajo na družbo FORYOU97.FORYOU97 vam, uporabniku, ponuja to spletno mesto, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na voljo na tem spletnem mestu, pod pogojem, da sprejmete vse tukaj navedene pogoje, pravila in obvestila.


Z obiskom našega spletnega mesta in/ali nakupom pri nas sodelujete v naši "storitvi" in se strinjate, da vas zavezujejo naslednji pogoji ("pogoji storitve", "pogoji"), vključno s temi dodatnimi pogoji in pravili. Na njih se sklicuje v tem dokumentu in/ali so na voljo prek hiperpovezave. Ti pogoji storitve veljajo za vse uporabnike spletnega mesta, med drugim za uporabnike, ki so brskalniki, prodajalci, stranke, trgovci in/ali avtorji vsebine.

Pred dostopom do našega spletnega mesta ali njegovo uporabo natančno preberite te pogoje uporabe. Z dostopom ali uporabo katerega koli dela spletnega mesta se strinjate, da vas ti pogoji uporabe zavezujejo. Če se ne strinjate z vsemi pogoji te pogodbe, ne smete dostopati do spletnega mesta ali uporabljati storitev. Če se ti Pogoji uporabe storitev štejejo za ponudbo, je njen sprejem izrecno omejen na te Pogoje uporabe storitev.

Za vse nove funkcije ali orodja, ki bodo dodana trenutni trgovini, bodo prav tako veljali Pogoji uporabe storitev. Najnovejšo različico Pogojev uporabe storitev si lahko kadar koli ogledate na tej strani. Pridržujemo si pravico do posodobitve, spremembe ali zamenjave katerega koli dela teh pogojev uporabe z objavo posodobitev in/ali sprememb na našem spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da redno preverjate spremembe na tej strani. Nadaljnja uporaba spletnega mesta ali dostop do njega po objavi sprememb pomeni, da se s temi spremembami strinjate.

Naša trgovina gostuje pri podjetju Shopify Inc. Zagotavljajo nam platformo za spletno e-trgovanje, ki nam omogoča, da vam prodajamo svoje izdelke in storitve.

 

ODDELEK 1 - POGOJI SPLETNE TRGOVINE

S sprejetjem teh Pogojev uporabe izjavljate, da ste polnoletni v državi ali pokrajini stalnega prebivališča ali polnoletni v državi ali pokrajini stalnega prebivališča in ste nam dali soglasje, da lahko mladoletni vzdrževani osebi omogočite uporabo tega spletnega mesta.
Naših izdelkov ne smete uporabljati v nezakonite ali nedovoljene namene, prav tako ne smete kršiti zakonov v svoji jurisdikciji (med drugim zakonov o avtorskih pravicah) med uporabo storitve.
Ne smete prenašati nobenih črvov ali virusov ali kakršne koli kode destruktivne narave.
Neupoštevanje ali kršenje katerega koli od Pogojev bo povzročilo takojšnjo prekinitev vaših storitev.

ODDELEK 2 - POGOJI IN DOLOČILA

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga zavrnemo zagotavljanje storitev komur koli.
Zavedate se, da se vaša vsebina (brez podatkov o kreditnih karticah) lahko prenaša nešifrirano in vključuje (a) prenose po različnih omrežjih in (b) spremembe, da se izpolnijo in prilagodijo tehnične zahteve povezovalnih omrežij ali naprav. Podatki o kreditnih karticah so med prenosom prek omrežij vedno šifrirani.
Strinjate se, da brez našega izrecnega pisnega dovoljenja ne boste reproducirali, podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali ali izkoriščali nobenega dela storitve, vaše uporabe storitve ali dostopa do nje ali katerega koli stika na spletnem mestu, prek katerega se storitev zagotavlja. .
Naslovi, uporabljeni v tej pogodbi, so namenjeni le za lažje razumevanje in ne omejujejo ali kako drugače vplivajo na te pogoje.

ODDELEK 3 - TOČNOST, POPOLNOST IN PRAVOČASNOST INFORMACIJ

Nismo odgovorni, če informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, niso točne, popolne ali aktualne. Gradivo na tem spletnem mestu je namenjeno le splošnim informacijam in se nanj ne smete zanašati ali ga uporabljati kot edino podlago za sprejemanje odločitev, ne da bi se posvetovali s primarnimi, natančnejšimi, popolnejšimi ali pravočasnimi viri informacij. Na gradivo na tem spletnem mestu se lahko zanesete na lastno odgovornost.
To spletno mesto lahko vsebuje določene zgodovinske informacije. Zgodovinske informacije niso nujno aktualne in so na voljo le za referenco. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino tega spletnega mesta, vendar nismo dolžni posodabljati informacij na našem spletnem mestu. Strinjate se, da ste sami odgovorni za spremljanje sprememb na našem spletnem mestu.

ODDELEK 4 - SPREMEMBE STORITEV IN CEN

Cene naših izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo ali prekinemo storitev (ali kateri koli njen del ali vsebino).
Vam ali tretji osebi ne bomo odgovorni za kakršno koli spremembo, spremembo cene, začasno ali trajno prekinitev storitve.


ODDELEK 5 - IZDELKI ALI STORITVE (če je primerno)

Določeni izdelki ali storitve so lahko na voljo izključno prek spletnega mesta. Teh izdelkov ali storitev je lahko omejena količina, zato jih je mogoče vrniti ali zamenjati le v skladu z našimi pravili o vračanju.
Potrudili smo se, da bi čim natančneje prikazali barve in slike naših izdelkov v trgovini. Ne moremo zagotoviti, da bo prikaz katere koli barve na računalniškem monitorju točen.
Pridržujemo si pravico, vendar nismo dolžni omejiti prodaje naših izdelkov ali storitev kateri koli osebi, geografski regiji ali jurisdikciji. To pravico lahko uveljavljamo za vsak primer posebej. Pridržujemo si pravico, da omejimo količine katerega koli izdelka ali storitve, ki jo ponujamo. Vsi opisi izdelkov ali cene se lahko po naši presoji kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila. Pridržujemo si pravico, da kadar koli prenehamo uporabljati kateri koli izdelek. Vsaka ponudba za kateri koli izdelek ali storitev na tem spletnem mestu je neveljavna, kjer je to prepovedano.
Ne jamčimo, da bo kakovost izdelkov, storitev, informacij ali drugega gradiva, ki ga kupite ali pridobite, izpolnila vaša pričakovanja ali da bodo napake v storitvi odpravljene.


ODDELEK 6 - TOČNOST PODATKOV O OBRAČUNU IN RAČUNU

Pridržujemo si pravico do zavrnitve vsakega naročila, ki ga oddate pri nas. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo količine, kupljene na osebo, gospodinjstvo ali na naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana z istim uporabniškim računom, isto kreditno kartico in/ali naročila z istim naslovom za izdajo računa in/ali odpremo. Če spremenimo ali prekličemo naročilo, vas bomo o tem poskušali obvestiti na e-poštni naslov in/ali računski naslov/telefonsko številko, ki ste ju navedli ob oddaji naročila. Pridržujemo si pravico, da omejimo ali prepovemo naročila, za katera se po naši presoji zdi, da so jih oddali distributerji, preprodajalci ali trgovci.

Pridržujemo si pravico, da omejimo ali prepovemo naročila, za katera se po naši presoji zdi, da so bila oddana goljufivo. Naša služba za pomoč strankam vas lahko zaprosi za informacije, ki so potrebne za potrditev pravilnosti plačila za naročilo. Nikoli vas ne bomo prosili za zasebne podatke, kot so varnostne kode ali celotne številke kreditnih kartic. Če ti podatki ne bodo predloženi v zahtevanem roku, bo naročilo zaradi naše zaščite in zaščite naših državljanov preklicano.

Strinjate se, da boste za vse nakupe v naši trgovini zagotovili aktualne, popolne in točne podatke o nakupu in računu. Strinjate se, da boste nemudoma posodobili svoj račun in druge podatke, vključno z e-poštnim naslovom ter številkami kreditnih kartic in datumi poteka veljavnosti, da bomo lahko opravili transakcije in vas po potrebi kontaktirali.

Za več podrobnosti glejte naš pravilnik o vračanju.

ODDELEK 7 - NEOBVEZNI INSTRUMENTI

Lahko vam omogočimo dostop do orodij tretjih oseb, nad katerimi nimamo nadzora ali vpliva.
Potrjujete in se strinjate, da dostop do teh orodij zagotavljamo na podlagi "kot je" in "kot je na voljo", brez kakršnih koli jamstev, izjav ali pogojev in brez kakršne koli potrditve. Za vašo uporabo izbirnih orodij tretjih oseb ne bomo imeli nobene odgovornosti.
Vsako uporabo neobveznih orodij, ki so na voljo prek spletnega mesta, izvajate na lastno odgovornost in po lastni presoji, pri čemer se morate prepričati, da ste seznanjeni s pogoji, pod katerimi ustrezni ponudniki zagotavljajo orodja, in da se z njimi strinjate.
V prihodnosti lahko prek spletnega mesta ponudimo tudi nove storitve in/ali funkcije (vključno z izdajo novih orodij in virov). Za takšne nove funkcije in/ali storitve bodo prav tako veljali ti Pogoji uporabe.


ODDELEK 8 - POVEZAVE S TRETJIMI OSEBAMI

Nekatere vsebine, izdelki in storitve, ki so na voljo prek naše storitve, lahko vključujejo gradiva tretjih oseb.
Povezave tretjih oseb na tem spletnem mestu vas lahko usmerijo na spletna mesta tretjih oseb, ki niso povezana z nami. Nismo odgovorni za preverjanje ali ocenjevanje vsebine ali točnosti gradiv ali spletnih mest tretjih oseb ali katerih koli gradiv, izdelkov ali storitev tretjih oseb ter za to ne jamčimo in ne odgovarjamo.
Ne odgovarjamo za poškodbe ali škodo, povezano z nakupom ali uporabo blaga, storitev, virov, vsebine ali drugih transakcij, opravljenih v povezavi s spletnimi mesti tretjih oseb. Preden se lotite kakršne koli transakcije, natančno preberite pravila in prakse tretjih oseb ter se prepričajte, da jih razumete. Pritožbe, zahtevke, pomisleke ali vprašanja o izdelkih tretjih oseb je treba nasloviti na tretjo osebo.

ODDELEK 9 - PRIPOMBE, POVRATNE INFORMACIJE IN DRUGA OPAŽANJA UPORABNIKOV

Če na našo zahtevo predložite določene prispevke (npr. prijave na natečaj) ali, če ste nenaročeni, lahko predložite ustvarjalne ideje, predloge, predloge, načrte ali drugo gradivo na spletu, po elektronski pošti, po pošti ali kako drugače (skupaj "komentarji"), se strinjate, da lahko kadar koli in brez omejitev urejamo, kopiramo, objavljamo, distribuiramo, prevajamo in drugače uporabljamo vse vaše komentarje, ki nam jih predložite. Nimamo in ne bomo imeli nobene obveznosti (1) ohranjanja zaupnosti pripomb; (2) plačevanja nadomestila za pripombe; ali (3) odgovarjanja na pripombe.
Vsebino, za katero po lastni presoji menimo, da je nezakonita, žaljiva, grozeča, žaljiva, obrekljiva, žaljiva, pornografska, nespodobna ali kako drugače sporna ali krši intelektualno lastnino katere koli stranke ali te pogoje uporabe, lahko spremljamo, urejamo ali odstranimo, vendar k temu nismo zavezani.


Strinjate se, da s svojimi komentarji ne boste kršili pravic nobene tretje osebe, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo, osebnimi ali drugimi osebnimi ali lastninskimi pravicami. Prav tako se strinjate, da vaši komentarji ne bodo vsebovali žaljivega ali nezakonitega, žaljivega ali nespodobnega gradiva ali računalniških virusov ali druge zlonamerne programske opreme, ki bi lahko kakor koli vplivala na delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani. Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se pretvarjati, da ste nekdo drug, ali zavajati nas ali katero koli tretjo osebo glede izvora kakršnih koli komentarjev. Sami ste odgovorni za svoje komentarje in njihovo točnost. Za komentarje, ki jih objavite vi ali katera koli tretja oseba, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

ODDELEK 10 - OSEBNI PODATKI

Vaše posredovanje osebnih podatkov prek Trgovine ureja naš Pravilnik o zasebnosti. Oglejte si naš pravilnik o zasebnosti.

ODDELEK 11 - NAPAKE, NETOČNOSTI IN OPUSTITVE

Občasno lahko informacije na našem spletnem mestu ali v storitvi vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali opustitve, ki se lahko nanašajo na opise izdelkov, cene, promocije, ponudbe, stroške dostave izdelkov, čas prevoza in razpoložljivost. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila (tudi po oddaji naročila) popravimo napake, netočnosti ali opustitve ter spremenimo ali posodobimo informacije ali prekličemo naročila, če so informacije v storitvi ali katerem koli povezanem spletnem mestu netočne.
Ne prevzemamo obveznosti posodabljanja, spreminjanja ali pojasnjevanja kakršnih koli informacij v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, med drugim tudi informacij o cenah, razen če to zahteva zakon. Noben poseben datum posodobitve ali osvežitve, objavljen v storitvi ali kateri koli povezani spletni strani, ne pomeni, da so vse informacije v storitvi ali kateri koli povezani spletni strani spremenjene ali posodobljene.


ODDELEK 12 - PREPOVEDANE UPORABE

Poleg drugih prepovedi, določenih v Pogojih uporabe, ne smete uporabljati spletnega mesta ali njegove vsebine: (a) za nezakonite namene; (b) za nagovarjanje drugih k izvajanju ali sodelovanju pri nezakonitih dejanjih; (c) za kršenje lokalnih, mednarodnih, zveznih, pokrajinskih ali državnih predpisov, pravil, zakonov ali odlokov; (d) za kršenje naših pravic intelektualne lastnine ali pravic intelektualne lastnine drugih; (e) nadlegovati, zlorabljati, žaliti, škodovati, obrekovati, klevetati, zaničevati, ustrahovati ali diskriminirati na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, etnične pripadnosti, rase, starosti, narodnosti ali invalidnosti; (f) navajati lažnih ali zavajajočih informacij; (g) nalagati ali prenašati virusov ali druge zlonamerne kode za uporabo na kakršen koli način, ki vpliva na funkcionalnost ali delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani, drugih spletnih strani ali interneta; (h) zbirati ali slediti osebnim podatkom drugih; (i) pošiljati neželene elektronske pošte, ribarjenja, farmacije, pretvarjanja, pajkanja, brskanja ali strganja; (j) v nespodobne ali nemoralne namene; ali (k) posegati v varnostne funkcije storitve ali katere koli povezane spletne strani, drugih spletnih strani ali interneta ali se jim izogibati. Pridržujemo si pravico, da zaradi kršitve katere koli od prepovedanih uporab prekinemo vašo uporabo storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta.

ODDELEK 13 - ODKLONITEV JAMSTEV; OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ne jamčimo, ne predstavljamo in ne zagotavljamo, da bo vaša uporaba naše storitve neprekinjena, pravočasna, varna ali brez napak.
Ne jamčimo, da bodo rezultati, ki jih lahko dobite z uporabo storitve, točni ali zanesljivi.
Strinjate se, da lahko občasno odstranimo storitev za nedoločen čas ali jo kadar koli prekličemo brez predhodnega obvestila.
Izrecno se strinjate, da je uporaba ali nezmožnost uporabe storitve izključno na vašo odgovornost. Storitev ter vsi izdelki in storitve, ki vam jih zagotavljamo prek storitve, so na voljo (razen če to izrecno navedemo) na podlagi "kot je" in "kot je na voljo" za vašo uporabo, brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih zagotovil, vključno z vsemi implicitnimi zagotovili ali pogoji o primernosti za prodajo, prodajni kakovosti, primernosti za določen namen, trajnosti, naslovu in nedotakljivosti.

V nobenem primeru FORYOU97, naši direktorji, uradniki, zaposleni, pridružene družbe, zastopniki, izvajalci, pripravniki, dobavitelji, ponudniki storitev ali dajalci licenc ne odgovarjajo za kakršno koli poškodbo, izgubo, zahtevek ali kakršno koli neposredno, posredno, naključno, kazensko ali posebno škodo. ali posledične škode kakršne koli vrste, vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček, izgubljene prihodke, izgubljene prihranke, izgubljene podatke, stroške zamenjave ali podobno škodo, ne glede na to, ali gre za pogodbo, prekršek (vključno z malomarnostjo), strogo odgovornost ali drugo škodo, ki izhaja iz uporabe katere koli storitve ali izdelkov, kupljenih prek storitve, ali za katero koli drugo terjatev, ki je na kakršen koli način povezana z vašo uporabo storitve. storitve ali katerega koli izdelka, med drugim vključno z napakami ali opustitvami v kateri koli vsebini, ali kakršno koli izgubo ali škodo, nastalo zaradi uporabe storitve ali vsebine (ali izdelka), objavljene, posredovane ali dostopne prek storitve, tudi če ste bili obveščeni o njihovi možnosti. Ker nekatere države ali jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, bo v takšnih državah ali jurisdikcijah naša odgovornost omejena v največjem zakonsko dovoljenem obsegu.

ODDELEK 14 - NADOMESTILO

Strinjate se, da boste družbi FORYOU97 in našim staršem, hčerinskim družbam, povezanim podjetjem, partnerjem, uradnikom, direktorjem, zastopnikom, izvajalcem, izdajateljem licenc, ponudnikom storitev, podizvajalcem, dobaviteljem, pripravnikom in zaposlenim zagotovili odškodninsko odgovornost za vse zahtevke ali trditve in jih obvarovali, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji, ki jih tretja oseba plača zaradi vaše kršitve teh Pogojev uporabe ali dokumentov, na katere se ti sklicujejo, ali zaradi vaše kršitve katerega koli zakona ali pravic tretje osebe.


ODDELEK 15 - LOČLJIVOST

Če se ugotovi, da je katera koli določba teh Pogojev storitve nezakonita, nična ali neizvršljiva, bo ta določba kljub temu izvršljiva v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, neizvršljivi del pa se bo štel za ločenega od teh Pogojev storitve, pri čemer taka ugotovitev ne bo vplivala na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.

ODDELEK 16 - PRENEHANJE

Obveznosti in obveznosti strank, prevzete pred datumom odpovedi, za vse namene ostanejo v veljavi tudi po odpovedi tega sporazuma.

Ti pogoji uporabe veljajo, če in dokler jih ne prekinete vi ali mi. Te pogoje uporabe lahko kadar koli prekinete, tako da nas obvestite, da ne želite več uporabljati naših storitev, ali ko prenehate uporabljati naše spletno mesto.

Če po lastni presoji ne izpolnjujete ali sumimo, da ne izpolnjujete katerega koli pogoja ali določbe teh Pogojev uporabe storitev, lahko to pogodbo kadar koli prekinemo brez predhodnega obvestila, vi pa ste odgovorni za vse zneske do vključno datuma prekinitve; in/ali v skladu s tem vam lahko zavrnemo dostop do naših storitev (ali katerega koli njihovega dela).

ODDELEK 17 - CELOTNA POGODBA

Če ne uveljavljamo ali izvršujemo katere koli pravice ali določbe teh Pogojev uporabe, to ne pomeni, da smo se taki pravici ali določbi odpovedali.

Ti pogoji uporabe in vsi pravilniki ali pravila delovanja, ki smo jih objavili na tem spletnem mestu ali v zvezi s storitvijo, predstavljajo celotno pogodbo in dogovor med vami in nami ter urejajo vašo uporabo storitve in nadomeščajo vse predhodne ali sočasne pogodbe, sporočila in predloge. Pogoji storitve, ustni ali pisni, med vami in nami (vključno s predhodnimi različicami Pogojev storitve, vendar ne omejeno na njih).

Morebitne dvoumnosti pri razlagi teh pogojev uporabe storitev se ne razlagajo v škodo stranke, ki je besedilo pripravila.

ODDELEK 18 - VELJAVNO PRAVO

Te pogoje uporabe in vse ločene pogodbe, s katerimi vam zagotavljamo storitve, urejajo in razlagajo zakoni Španije.

ODDELEK 19 - SPREMEMBE POGOJEV STORITVE

Najnovejšo različico Pogojev uporabe storitev si lahko kadar koli ogledate na tej strani.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali nadomestimo kateri koli del teh Pogojev uporabe storitev z objavo posodobitev in sprememb na našem spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da redno preverjate spremembe na našem spletnem mestu. Vaša nadaljnja uporaba našega spletnega mesta ali storitve ali dostop do njih po objavi kakršnih koli sprememb teh pogojev uporabe pomeni, da se s temi spremembami strinjate.

ODDELEK 20 - KONTAKTNI PODATKI

Vprašanja v zvezi s pogoji uporabe pošljite na naslov support@tuomi.store.